Χρήσιμα Links

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων www.eof.gr
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.uoa.gr
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου www.hepo.gr
ΣΕΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών www.fgi.org.gr
ΣΦΕΕ - Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος www.sfee.gr
ΣΕΧΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών www.haci.gr
ΣΑΕ – Σύνδεσμος Αεροζόλ Ελλάδος www.haa.gr
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ www.herrco.gr
Cosmetics Europe www.cosmeticseurope.eu
CTFA - Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association (USA) www.ctfa.org
JCIA - Japan Cosmetic Industry Association www.jcia.org
IFRA - International Fragrance Association www.ifraorg.org
European Directory of Cosmetic Companies in the EU www.european-cosmetics.info
Non Cosmetic Associations
AIM - European Brands Association www.aim.be
A.I.S.E. www.aise-net.org
CEFIC - European Chemical Industry Council www.cefic.be
IFSCC - Societies of Cosmetic Chemists www.ifscc.org
Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group www.duccplatform.org
EU Institutions
European Commission ec.europa.eu
European Commission Enterprise and Industry ec.europa.eu
European Commission Enterprise and Industry - Cosmetics ec.europa.eu
European Commission Enterprise and Industry - Reach ec.europa.eu
EUR-Lex - European Union Law - EU Official Journal L&C eur-lex.europa.eu
Council of Europe (CoE) www.coe.int
Europarl - European Parliament Web Server www.europarl.europa.eu
International Institutions
WHO - World Health Organization www.who.int
OECD - Organisation for Economic Development www.oecd.org
ECVAM ecvam-sis.jrc.it
FDA - U.S. Food and Drug Administration www.fda.gov