Προστασία από τον ήλιο

Η Βιομηχανία Καλλυντικών θα συνεχίσει να συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχει τον κοινό στόχο για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από τις επικίνδυνες επιπτώσεις της έκθεσης στον ήλιο.

Η Βιομηχανία Καλλυντικών υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά µε την προστασία από τον ήλιο. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τις βελτιώσεις στην επισήμανση και την πρόοδο στην ανάπτυξη των αντηλιακών προϊόντων.

Η Βιομηχανία Καλλυντικών συνεργάζεται από παλιά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα αντηλιακής προστασίας. Η τυποποίηση σε ότι αφορά τους δείκτες ηλιακής προστασίας (SPF) και η βελτίωση της επισήμανση για την προστασία από τη UVA ακτινοβολία είναι πρωτοβουλίες πλήρως αποδεκτές από την Βιομηχανία Καλλυντικών.

Η Βιομηχανία Καλλυντικών σε συνεργασία µε την Επιτροπή ετοίμασε ένα νέο λογότυπο για την επισήμανση του UVA που συµπληρώνει την Σύσταση της Επιτροπής. Τα αντιηλιακά προϊόντα µε τη νέα επισήµανση θα κυκλοφορήσουν σταδιακά µέχρι το καλοκαίρι του 2008, επειδή οι ετικέτες των προϊόντων για το 2007 είχαν τυπωθεί πριν την έκδοση του νέου λογότυπου UVA. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα αντιηλιακά προϊόντα που κυκλοφορούν, δεν παρέχουν προστασία από τις ακτίνες UVA. Η πληροφόρηση για την προστασία από τις ακτίνες UVA δίνεται τώρα µε διάφορους τρόπους και συνιστάται στους καταναλωτές να διαβάζουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην συσκευασία των προϊόντων.

Η Βιοµηχανία Καλλυντικών θα συνεχίσει να συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχει τον κοινό στόχο για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από τις επικίνδυνες επιπτώσεις της έκθεσης στον ήλιο.

UVA protection is important. A wide range of sunscreen products exist which provide protection from UVA radiation. Whilst the overall sun protection factor is indicated in a standardized way as an SPF, currently UVA protection may be indicated in many different ways on sunscreen products, for example broad band protection, UVA protection.

Progressively, the Cosmetics Industry will introduce a standardized way of indicating UVA protection as it is defined in a recent European Commission Recommendation* via a new logo. This will take time as labels for 2007 have already been printed. This does not mean that other products do not provide equivalent levels of UVA protection. For the moment keep on reading the full label.

* of 22 September 2006 on the efficacy of sunscreen products and the claims made relating (Recommendation N°20 – December 2006 , Method for the in vitro determination of UVA protection provided by sunscreen products).

 

Thereto

 

  

COLIPA RECOMMENDATION N°21
Date: 30 January 2007
Contact: Sarah Meredith
Tel: +32 – 2 – 227 66 24
E-mail: smeredith@colipa.be
 

Labelling of sunscreen products with UVA protection claim

Introduction
Colipa has developed a labelling scheme for sunscreen products that meet the European Commission’s Recommendation of 22 September 2006 on the efficacy of sunscreen products and the claims made relating thereto of having a UVA protection factor of at least 1/3 that of the sun protection factor. This makes it easier for the consumer to choose a product protecting against both UVB and UVA radiation.
 

Recommendation

Colipa recommends that on-pack indication of compliance with the EC recommendation should be done through the letters “UVA” printed in a simple
circular shape. The diameter of the logo should not exceed the height of the SPF number.

 

Implementation
No formal deadline for implementation is given, however this Colipa Recommendation can be expected to become the benchmark for competent authorities control actions for 2008.

Με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να περιορίσουν τους κινδύνους από την έκθεση στον ήλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε κάποια νέα σύµβολα επισήµανσης (εικονογράµµατα) για την προστασία από τον ήλιο και τη σωστή χρήση των αντιηλιακών προϊόντων τα οποία αναδηµοσιεύονται σ’ αυτή τη σελίδα και των οποίων η χρήση ήδη προωθείται από ενδιαφερόµενα µέρη και αρχές των κρατών µελών της Ε.Ε.

Τα σύµβολα επισήµανσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από οποιονδήποτε οργανισµό και µπορούν να τηλε-φορτωθούν δωρεάν από τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/health-eu/πews/suπ_uv_el.htm) για χρήση σε σηµεία πώλησης και κατανάλωσης.

Προστατευτείτε!

Τα αντιηλιακά προϊόντα δεν εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Κάθε προϊόν είναι σε κάποιο βαθµό διαπερατό από αυτήν την ακτινοβολία. Αυτό ισχύει και για προϊόντα που διαφηµίζονται ως “ολικής προστασίας”. Κατά συνέπεια:

  • Να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο τις ώρες έντονης ακτινοβολίας
  • Να φοράτε καπέλο, µπλουζάκι και γυαλιά.
  • Να αποφεύγετε την άµεση έκθεση στον ήλιο βρεφών και µικρών παιδιών.

Η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα µικρά παιδιά. Όσο περισσότερο εκτίθεται ένα βρέφος ή µικρό παιδί στην υπεριώδη ακτινοβολία, τόσο µεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει να αναπτύξει καρκίνο του δέρµατος αργότερα στη ζωή του. Γι’ αυτό είναι καλύτερα τα βρέφη και τα µικρά παιδιά να µην εκτίθενται καθόλου στον ήλιο:

Χρησιµοποιείτε σωστά τα αντιηλιακά προϊόντα!

Στη γη φθάνουν δύο είδη υπεριώδους ακτινοβολίας: Η UVB και η UVA. Η ακτινοβολία UVΒ είναι η αιτία «ηλιακών εγκαυµάτων». Η ακτινοβολία UVA προκαλεί πρόωρη γήρανση του δέρµατος και επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου. Και τα δύο είδη ακτινοβολίας είναι σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση καρκίνου του δέρµατος.

Να χρησιµοποιείτε αντιηλιακά προϊόντα που εξασφαλίζουν επαρκή προστασία για το δέρµα σας

Ο δείκτης ηλιακής προστασίας (SPF) δηλώνει τη “δύναµη προστασίας” του προϊόντος από “ηλιακά εγκαύµατα”, δηλ. κυρίως από την ακτινοβολία UVB. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δείκτης ηλιακής προστασίας πάνω από 50 δεν αυξάνει την προστασία από τα εγκαύµατα και την ακτινοβολία UVB για κανονικά δέρµατα. Εφόσον χρησιµοποιείτε το προϊόν σωστά (βλ. παρακάτω) ένας “µέσος” δείκτης ηλιακής προστασίας (δηλ. 15, 20 ή 25) µπορεί να προστατεύσει άτοµα µε κανονικό δέρµα από τα ηλιακά εγκαύµατα. Υψηλότερος δείκτης προστασίας απαιτείται µόνον όταν ένα προϊόν δεν χρησιµοποιείται σε επαρκείς ποσότητες.

Το αντιηλιακό προϊόν που χρησιµοποιείτε πρέπει να σας προστατεύει τόσο από την ακτινοβολία UVB (που εκφράζεται µε τον δείκτη προστασίας) όσο και από την ακτινοβολία UVA: Επειδή ο δείκτης προστασίας αφορά τα ηλιακά εγκαύµατα, τα αντιηλιακά προϊόντα που προστατεύουν µόνο από την ακτινοβολία UVB είναι δυνατό να παρέχουν ψευδή αίσθηση ασφάλειας διότι δεν προστατεύουν το δέρµα από την ακτινοβολία UVA.

Να χρησιµοποιείτε γενναιόδωρα τα αντιηλιακά προϊόντα

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να γνωρίζετε ότι τα αντιηλιακά προϊόντα είναι πλήρως αποτελεσµατικά όταν χρησιµοποιούνται σε επαρκείς ποσότητες: για να προστατεύεται ολόκληρο το σώµα ενήλικα µέσων διαστάσεων, πρέπει να τοποθετείται ποσότητα 35 γραµµαρίων αντιηλιακού προϊόντος. Αυτό αντιστοιχεί σε έξι περίπου γεµάτα κουταλάκια του τσαγιού. Οι χρήστες χρησιµοποιούν σήµερα τη µισή µόνο από αυτή την ποσότητα, µειώνοντας την προστασία περισσότερο από το µισό.

Να ανανεώνετε συχνά την εφαρµογή των αντιηλιακών προϊόντων

Πρέπει να ανανεώνετε συχνά την εφαρµογή των αντιηλιακών προϊόντων, ιδίως µετά το κολύµπι, το ξέβγαλµα µε νερό ή το σκούπισµα µε πετσέτα ώστε να διατηρείται η αρχική προστασία. Ωστόσο, ο χρόνος προστασίας δεν µπορεί να επεκταθεί µέσω της συνεχούς ανανέωσης της εφαρµογής του αντιηλιακού προϊόντος. Μόλις εξαντληθεί η αποτελεσµατικότητα της προστασίας ενός προϊόντος, η επαναχρησιµοποίησή του οδηγεί σε συσσώρευση έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία και συνεπώς σε υπερβολική έκθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/health-eu/πews/suπ_uv_el.htm

IP/07/1036
Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2007

Καλύτερη προστασία από τον ήλιο μετά τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι καταναλωτές φέτος το καλοκαίρι θα δουν να εμφανίζονται σταδιακά νέες, σαφέστερες ετικέτες στα αντηλιακά προϊόντα. Οι νέες ετικέτες – καθώς και το νέο λογότυπο ή σφραγίδα UV-A στις συσκευασίες και η απαγόρευση των παραπλανητικών όρων «sunblocker» ή «ολική προστασία» – αποτελούν την απάντηση στην σύσταση της Επιτροπής για τα αντηλιακά προϊόντα που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2006. Εκτός από την ερμηνεία του νέου συστήματος επισήμανσης των αντηλιακών προϊόντων, η Επιτροπή επιδιώκει, μέσω μιας εκστρατείας ενημέρωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους διάφορους λόγους για τους οποίους τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να αποτελούν ένα μόνο από μια σειρά μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Το βελτιωμένο σύστημα επισήμανσης εντάσσεται σταδιακά και θα εμφανιστεί στο 20% περίπου των αντηλιακών προϊόντων το φετινό καλοκαίρι.

Η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Καταναλωτών κα Meglena Kuneva ανέφερε: «Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από σαφείς, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αντηλιακά προϊόντα για να κάνουν συνειδητές επιλογές. Πρέπει να τονίσουμε ακόμη περισσότερο το βασικό μήνυμα ότι το αντηλιακό είναι ένα μόνο από μια σειρά μέτρων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία κ. Μάρκος Κυπριανού δήλωσε ότι «τα αντηλιακά προϊόντα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία κατά του καρκίνου του δέρματος, αλλά δεν αρκούν μόνον αυτά. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται κι άλλες προφυλάξεις, όπως η αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο, η παραμονή στη σκιά κατά τις ώρες έντονης ακτινοβολίας και η προστασία με καπέλο και γυαλιά ηλίου.»

Η καλύτερη επισήμανση

Η εκστρατεία της Επιτροπής παρουσιάζει τις επερχόμενες βελτιώσεις στην επισήμανση των αντηλιακών προϊόντων, όπως ζητήθηκαν με σύσταση της Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 2006 σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τους ισχυρισμούς των αντηλιακών προϊόντων. Σύμφωνα με την σύσταση:

– Ισχυρισμοί όπως «sunblock» ή «100% προστασία» δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον. Παρά τους συχνούς ισχυρισμούς, όπως π.χ. «sunblocker» και «ολική προστασία», κανένα αντηλιακό προϊόν δεν μπορεί να παράσχει πλήρη προστασία από την ακτινοβολία UV.
– Οι τυποποιημένοι φραστικοί περιγραφείς («χαμηλή» – «μεσαία» – «υψηλή» και «πολύ υψηλή» προστασία) πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τους δείκτες ηλιακής προστασίας (SPF – sun protection factor) ώστε να βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού προϊόντος.

– Καλύτερη επισήμανση για την προστασία από την ακτινοβολία UV-A: αν και η ακτινοβολία UV-B είναι υπεύθυνη για τα «ηλιακά εγκαύματα», η ακτινοβολία UV-Α προκαλεί πρόωρη γήρανση του δέρματος και επηρεάζει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Και τα δύο είδη ακτινοβολίας είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Ο επονομαζόμενος «δείκτης ηλιακής προστασίας (SPF)» αναφέρεται μόνο σε ισοδύναμα επίπεδα ηλιακού εγκαύματος (ακτινοβολία UV-B) και όχι σε παρόμοιες επιπτώσεις από την ακτινοβολία UV-A. Τα αντηλιακά προϊόντα που προστατεύουν μόνον από την ακτινοβολία UV-B είναι δυνατό να παρέχουν ψευδή αίσθηση ασφάλειας, διότι δεν προστατεύουν το δέρμα από την επικίνδυνη ακτινοβολία UV-Α. Ο βιομηχανικός κλάδος αρχίζει πλέον να περιλαμβάνει στις ετικέτες των προϊόντων του μια τυποποιημένη σφραγίδα UV-A, δηλώνοντας ένα –εκφραζόμενο σε ποσότητα- ελάχιστο όριο προστασίας από την ακτινοβολία UV-A, το οποίο αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του δείκτη ηλιακής προστασίας και βασίζεται σε τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής.

Στοιχεία σχετικά με τη βιομηχανία αντηλιακών προϊόντων

– Η βιομηχανία καλλυντικών θα εισαγάγει σταδιακά τον τυποποιημένο τρόπο δήλωσης της προστασίας από την ακτινοβολία UV-A, όπως ορίζεται σε πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη χρήση ενός νέου λογότυπου. Η πλήρης εφαρμογή του τρόπου αυτού δεν θα επιτευχθεί πριν από το καλοκαίρι του 2008, καθώς οι ετικέτες για το 2007 έχουν ήδη τυπωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλα προϊόντα δεν προσφέρουν αντίστοιχα επίπεδα προστασίας από την ακτινοβολία UV-A. Προς το παρόν συνιστάται οικαταναλωτές να εξακολουθήσουν να διαβάζουν όλα τα στοιχεία της ετικέτας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές φέτος το καλοκαίρι; Το βελτιωμένο σύστημα επισήμανσης θα αρχίσει να «φαίνεται» στην αγορά από τοκαλοκαίρι του 2007. Ταυτόχρονα, συνιστάται στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα αντηλιακά προϊόντα ως ένα μόνο από τα πολλά μέτρα προστασίας από τον ήλιο. Άλλα μέτρα είναι:

– αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο τις ώρες έντονης ακτινοβολίας, δηλ. συνήθως μεταξύ 11 π.μ. και 3 μ.μ.
– εάν δεν είναι δυνατόν να αποφύγετε τον ήλιο, να είστε καλυμμένοι· το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου που προσφέρουν πρόσθετη προστασία
– αποφεύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο βρεφών και μικρών παιδιών
– χρησιμοποιείτε αντηλιακά προϊόντα που προστατεύουν τόσο από την ακτινοβολία UV-B όσο και από την ακτινοβολία UV-A·
– χρησιμοποιείτε τα αντηλιακά προϊόντα σε επαρκή ποσότητα. Η σωστή επάλειψη του προϊόντος είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του ίδιου του προϊόντος. Για να επιτύχετε την προστασία που προσφέρει ο «δείκτης ηλιακής προστασίας», πρέπει να χρησιμοποιήσετε ποσότητα 2mg/cm². Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 36 γρ. (6 γεμάτα κουταλάκια) αντηλιακήςκρέμας για ένα ενήλικο άτομο.
– Σήμερα, οι καταναλωτές συνήθως χρησιμοποιούν τη μισή περίπου από την ποσότητα αυτή. Πρέπει να επαλείψετε ξανά την ίδια ποσότητα μετά το κολύμπι ή το σκούπισμα με την πετσέτα για να διατηρήσετε την ίδια προστασία. Δείτε τα εικονογράμματα που θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προστασία από την έκθεση στον ήλιο στο συνοδευτικό σημείωμα.

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή και τους εθνικούς εταίρους της εθελούσιας συμφωνίας σε διάφορα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του επόμενου χρόνου μέσω δικτυακών τόπων, αφισών, εταιρικών σχέσεων με ταξιδιωτικά γραφεία, διαφημίσεων, καθώς και μέσω του Τύπου. Στοιχεία σχετικά με τη βιομηχανία αντηλιακών προϊόντων: Η ΕΕ αποτελεί μια σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά αντηλιακών προϊόντων. Το 2005, η εκτιμώμενη λιανική αξία (τιμή πωλήσεων λιανικής) αντηλιακών προϊόντων στην Ευρώπη ξεπερνούσε τα 1,3 δισ. ευρώ. Το 2006 σημειώθηκε μικρή αύξηση των πωλήσεων στην ΕΕ. Στην αγορά αντηλιακών της ΕΕ κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες: μεταξύ των δέκα πρώτων προμηθευτών στην ΕΕ, υπάρχουν τρεις μόνο μη ευρωπαϊκές εταιρείες, το μερίδιο της αγοράς των οποίων ανέρχεται στο 10% περίπου.

Αναγραφόμενη κατηγορία Αναγραφόμενος δείκτης ηλιακής προστασίας Συνιστώμενη ελάχιστη προστασία από την ακτινοβολία UV-A
«Χαμηλή προστασία» 6
10
«Μεσαία προστασία» 15
20
25
«Υψηλή προστασία» 30
50
«Πολύ υψηλή προστασία» 50+