Νομοθεσία Κλάδου Καλλυντικών

Εδώ εμφανίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Κλάδο των Καλλυντικών προιόντων, τόσον στην Ευρωπαική Ενωση, όσον και στην Ελλάδα.

TitleDescriptionDate addedDownload
N 4600 FEK A 43 9-3-2019 Τέλος 1% καλλυντικών προιόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ Στις 9 Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 43/Α) ο Νόμος υπ αριθμόν 4600/2019 με τίτλο ‘’Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών , Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας , Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις‘’ . Το Αρθρο 88 του Νόμου αυτού ρυθμίζει / αναπροσαρμόζει το τέλος 1% που καταβάλουν οι εταιρίες Καλλυντικών επί των καθαρών χονδρικών πωλήσεων στην Ελλάδα .( Αρμοδιότητα ΕΟΦ)14-04-2019 DownloadPreview
KYA EOF Αριθμ. Δ3(α)91512, ΦΕΚ 25 Τεύχος Β’ της 15_1_2018 Στις 15 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 25/Β) η ΚΥΑ υπ αριθμόν Δ3(α) 91512 που ρυθμίζει στην Ελλάδα θέματα του Κανονισμού των Καλλυντικών EC No 1223/2009 , αρμοδιότητας ΕΟΦ21-02-2019 DownloadPreview
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σύσταση της Ευρωπαικής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αντιηλιακών προιόντων και των σχετικών ισχυρισμών Σεπτέμβριος 200603-06-2018 DownloadPreview
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε Τεχνική Ενημέρωση για τον Κανονισμό των Καλλυντικών EC No 1223.2009 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS.24-10-2017 DownloadPreview
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε Τεχνική Ενημέρωση για τον Κανονισμό των Καλλυντικών EC No 1223.2009 στα γραφεία της εταιρείας Loreal Hellas ΑΕ.24-10-2017 DownloadPreview
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EC No 1223-2009 GR Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο Κανονισμός των Καλλυντικών EC No 1223.2009.24-10-2017 DownloadPreview
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EC No 1223-2009 EN Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο Κανονισμός των Καλλυντικών EC No 1223/200924-10-2017 DownloadPreview