ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Με βασικό στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής ποιοτικού καλλυντικού στη Ελλάδα ο ΠΣΒΑΚ παρουσιάζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση & λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής Καλλυντικών προιόντων.

Στα ακόλουθα link αναφέρονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση & λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής Καλλυντικών προϊόντων.