ΘΕΜΑΤΑ COSMETICS EUROPE

Εδώ εμφανίζεται θέματα σχετικά με τις θέσεις και τις δραστηριότητες της Cosmetics Europe.

TitleDescriptionDate addedDownload
Covid 19 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Cosmetics Europe σχετικά με την παραγωγή των καθαριστικών gel χεριών για την περίοδο εξαπλωσης του Covid 1905-05-2020 DownloadPreview
CE_Consumer_Insights_Infographic_GR 20-10-2022 DownloadPreview