ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του ΠΣΒΑΚ και του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών.

TitleDescriptionDate addedDownload
ΣΣΕ 2022 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού 2022-202303-11-2022 DownloadPreview
ΣΣΕ 2021 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού 2021-202201-11-2021 DownloadPreview
ΣΣΕ 2020 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού 2020 – 202119-10-2020 DownloadPreview
ΣΣΕ 2019 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού 2019 – 202021-10-2019 DownloadPreview
ΣΣΕ 2018 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού 2018 – 201914-11-2018 DownloadPreview
ΣΣΕ 2017 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017 Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού.24-10-2017 DownloadPreview
ΣΣΕ 2015 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015 Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού.24-10-2017 DownloadPreview
ΣΣΕ 2013 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013 εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού.24-10-2017 DownloadPreview
ΣΣΕ 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2012 Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού.24-10-2017 DownloadPreview
ΣΣΕ 2010 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010 Συμβούλων Ομορφιάς-Αισθητικών.24-10-2017 DownloadPreview
ΣΣΕ 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς.24-10-2017 DownloadPreview