Τι προσφέρουμε στα μέλη μας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων εκφράζει τα συμφέροντα και επικοινωνεί τις θέσεις της βιομηχανίας καλλυντικών ελληνικών και ξένων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στόχος
του Συνδέσμου

Με βασικό στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής ποιοτικού καλλυντικού στη Ελλάδα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων εκφράζει τα συμφέροντα και επικοινωνεί τις θέσεις των εταιριών του κλάδου των καλλυντικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Καλλυντικών

Μεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων–μελών του και της πολιτείας και προωθεί τα συμφέροντά τους, με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων πολιτικών (Αρμόδια Υπουργεία, ΕΟΦ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Τελωνειακές αρχές, άλλες αρχές της πολιτείας). Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα των διάφορων κατηγοριών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, και φροντίζει για την ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους. Στόχος βασικός του Συνδέσμου μας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής ποιοτικού καλλυντικού στην Ελλάδα.

Στηρίζουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – μελών μας

  • με συμβουλευτικές υπηρεσίες και σεμινάρια (επιτροπή εξαγωγών)

  • με δίκτυα αναζήτησης συνεργατών σε συνεργασία με το υπουργείο εξωτερικών και τα εμπορικά τμήματα των πρεσβειών

  • με οργάνωση προγραμμάτων συμμετοχής σε εκθέσεις-σεμινάρια

  • με οργάνωση προγραμμάτων επιχειρηματικών συναντήσεων Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών –παροτρύνει τις επιχειρήσεις- μέλη του να εισέλθουν στους χώρους της σύγχρονης νέας τεχνολογίας

O ΠΣΒΑΚ για τη λειτουργία του χρησιμοποιεί

  • τα κανάλια άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχει αναπτύξει με τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συλλογικές οργανώσεις

  • τα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία μετέχει: Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν μέσω του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καλλυντικών – Cosmetics Europe (πρώην Colipa)
  • τις επίσημες εκπροσωπήσεις σε θεσμικά όργανα, οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς, π.χ. ΣΕΒ, ΟΠΕ, ΠΣΕ, ΕΔΕΕ, Επιμελητήρια, Σωματεία εργαζομένων του κλάδου
  • με οργάνωση προγραμμάτων επιχειρηματικών συναντήσεων Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών –παροτρύνει τις επιχειρήσεις- μέλη του να εισέλθουν στους χώρους της σύγχρονης νέας τεχνολογίας