Στατιστικές πωλήσεων

Ο ΠΣΒΑΚ δημοσιεύει εκτιμήσεις πωλήσεων για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών. Τα στοιχεία αναφέρονται στις διάφορες κατηγορίες των προιόντων στο σύνολο της Ευρωπαικής Ενωσης αλλά και στα Ευρωπαικά κράτη ξεχωριστά.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών δημοσιεύει Εκτίμηση για την Αγορά Καλλυντικών 2012-2014.

tech-head-left
tech-head-left
tech-head-left
tech-head-left

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών (Cosmetics Europe) δημοσιεύει τα ετήσια Στατιστικά Στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Αγορά. Για το 2014 η Αγορά Καλλυντικών ανέρχεται σε 72.531 δις €.

Παρατίθεται Πίνακας με την αξία και την αύξηση της αγοράς για τα 25 κράτη-μέλη (εκτός Κύπρου και Μάλτας) της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας και Ελβετίας.


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών δημοσιεύει τα στοιχεία για την Αγορά Καλλυντικών 2015-2019.