Πώς ρυθμίζονται τα καλλυντικά

Τα καλλυντικά προϊόντα μας φέρνουν ευημερία και τα χρησιμοποιούμε για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Ως εκ τούτου, η ασφάλειά σας είναι η ύψιστη προτεραιότητα.

Όλα τα καλλυντικά και αρώματα στην αγορά της Ελλάδας (και σε όλη την Ευρώπη) διέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, με τον Κανονισμό αριθ. 1223/2009 των Καλλυντικών , ο οποίος είναι μία από τις πιο προηγμένες και πλήρεις νομοθεσίες στον κόσμο . Μεταξύ άλλων, εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συστατικών, τη σύνθεση, τη διαδικασία παραγωγής και τη συσκευασία.

Τα βασικά στοιχεία του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής:

  • Αναφορά στους ορισμούς.
  • Καθορισμός των υποχρεώσεων των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στην εμπορία καλλυντικών.
  • Εκπόνηση έκθεσης ασφαλείας για όλα τα καλλυντικά.
  • Ρύθμιση των συστατικών.
  • Απαιτήσεις επισήμανσης και διαφήμισης.
  • Cosmetovigilance ( Καλλυντικοεπαγρύπνηση)
  • Έλεγχος αγοράς.
  • Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κινδύνων που απορρέουν από το εμπόριο των καλλυντικών προϊόντων.

Για κάθε νέο καλλυντικό πρέπει να εκπονηθεί μια πλήρης μελέτη ασφάλειας πριν φθάσει στην αγορά, η οποία καλύπτει τα συστατικά του, το τελικό προϊόν και τη χρήση του. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον  τύπο  συγκεντρώνονται σε μια  ενιαία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων , στην οποία έχουν πρόσβαση οι εθνικές αρχές ελέγχου και τα Κέντρα Δηλητηριάσεων. Αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια των καταναλωτών και τη διαφάνεια των πληροφοριών.

Εξασφάλιση της ασφάλειας των καλλυντικών

Η εξέταση της ασφάλειας των καλλυντικών προιόντων μπορεί να διεξαχθεί μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και χρησιμοποιούν αυστηρές μεθόδους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SCCS), η οποία αξιολογεί την ασφάλεια των συστατικών και καθορίζει τις απαιτήσεις για τη χρήση τους , επανεξετάζοντάς τα περιοδικά. Αυτή είναι η επιτροπή που έχει μελετήσει την ασφάλεια των parabens ή των βαφών μαλλιών, για παράδειγμα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που αναγκάζει την βιομηχανία καλλυντικών να μην μειώνει καθόλου την προσοχή της στην ασφάλεια των προιόντων.

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε το έργο της Επιτροπής SCCS.

Τι σημαίνει ότι ένα καλλυντικό είναι “ασφαλές”; 

Τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιούνται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες . Ένα ασφαλές καλλυντικό πρέπει να πληροί αρκετές απαιτήσεις: να εχει τη σωστή σύνθεση συστατικών , να έχει κατασκευαστεί υπό κατάλληλες συνθήκες. Η παρουσίασή του, η συσκευασία και η επισήμανσή του πρέπει να είναι κατάλληλες και η αποθήκευση και η διανομή του πρέπει να διεξάγονται υπό βέλτιστες συνθήκες.

Προφανώς, η ασφάλεια ενός καλλυντικού είναι εγγυημένη από τον κατασκευαστή του. Ως εκ τούτου, η αγορά πλαστών προϊόντων ενέχει κιδύνους : τα πλαστά προιόντα δεν διαθέτουν εγγυήσεις και δεν υπάρχει τρόπος να μάθετε τι βάζετε στο δέρμα σας.

Τι είναι η Καλλυντικοεπαγρύπνηση (Cosmetovigilance) ;

Η Καλλυντικοεπαγρύπνηση είναι η δραστηριότητα που αποσκοπεί στη συλλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση τυχαίων αναφορών σχετικά με ανεπιθύμητα συμβάντα που παρατηρούνται ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής ή εύλογα προβλέψιμης χρήσης καλλυντικών προϊόντων. Συνεισφέρει, μαζί με άλλα εργαλεία, στην εποπτεία της αγοράς μετά την κυκλοφορία των καλλυντικών στην αγορά.