Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλυντικών της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2019. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεόδωρος Γιαρμενίτης ADELCO A.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Στανίτσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Χριστοδούλου LOREAL HELLAS AE
ΤΑΜΙΑΣ Αλκιβιάδης Κωσταρέλος FARMECO A.E.

ΜΕΛΟΣ Χαράλαμπος Αναστασιάδης Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ Μάρκος Καραϊσκος ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΛΟΣ Αικατερίνη Μόκα FRESH FORMULA A.E.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Βάββας ΦΛΑΞ ΕΠΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ιουλία Αρμάγου ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ Α.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ευάγγελος Σιδέρης PIERRE FABRE HELLAS A.E.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Άννα Πατέρα