Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλυντικών της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2019. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεόδωρος Γιαρμενίτης ADELCO A.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρία Κοράλη L’OREAL HELLAS AE
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αλέξανδρος Κώτσης COLGATE-PALMOLIVE (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ
ΤΑΜΙΑΣ Αλκιβιάδης Κωσταρέλος FARMECO A.E.

ΜΕΛΟΣ Χαράλαμπος Αναστασιάδης Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ Μάρκος Καραϊσκος ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΛΟΣ Ιουλία Αρμάγου ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ Α.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Αικατερίνη Μόκα FRESH FORMULA A.E.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Χρήστος Στανίτσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ελευθέριος Τρέχας APIVITA AEBE.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Λάζαρος Σακελλαρίου ΤΕΟΡΟΣ ΑΒΕΕ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Βάββας ΦΛΑΞ ΕΠΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Άννα Πατέρα