Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) & της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας (ΟΣΕΔΑΕ) υπεγράφη την 7η Μαΐου 2022 στην Θεσσαλονίκη από τον Πρόεδρο του ΠΣΒΑΚ κ. Θ. Γιαρμενίτη και την Πρόεδρο της ΟΣΕΔΑΕ κα Μ. Χουρίδου.