Ημερίδα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΠΣΒΑΚ: Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022