Εκτιμήσεις πορείας της Ελληικής αγοράς Καλλυντικών, ΠΣΒAK 18.10.2021