ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

3004, 2020

Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία τους

Διευκρίνηση σχετικά με την Ανακοίνωση του ΕΟΦ της 21ης Απρίλιου 2020
με θέμα: Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που
διέπει την κυκλοφορία τους (περισσότερα…)

1504, 2020
1004, 2020

Διευκρίνιση για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία

Διευκρίνιση για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία:
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ
3401 και ΕΧ 3402) σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% σύμφωνα με το
άρθρο 1 του ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’ της 20ης Μαρτίου 2020. (περισσότερα…)

ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ