ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του ΠΣΒΑΚ και του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών.

Title Description Date added Download
ΣΣΕ 2018 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού 2018 – 2019 14-11-2018 Download Preview
ΣΣΕ 2017 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017 Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού. 16-10-2017 Download Preview
ΣΣΕ 2015 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015 Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού. 12-11-2015 Download Preview
ΣΣΕ 2013 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013 εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού. 09-10-2013 Download Preview
ΣΣΕ 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2012 Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού. 19-07-2012 Download Preview
ΣΣΕ 2010 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010 Συμβούλων Ομορφιάς-Αισθητικών. 19-07-2010 Download Preview
ΣΣΕ 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς. 30-09-2008 Download Preview