Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ της 1ης Μαρτίου 2017 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητα