Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΣΒΑΚ, Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 στο κτίριο της Ελληνικής Εταρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων