ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος παρεχώρησε την Αιγίδα του στην 8η Επιστημονική Εκπαιδευτική Διημερίδα & Έκθεση με τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2017 στο Metropolitan Expo.