Μνημόνιο Συνεργασίας με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “I Live For Me”

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “I Live For Me”.