Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.

//Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ Τρίτης 6 Μαρτίου 2018 υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.).

2018-06-03T10:44:42+00:00 Μάρτιος 6th, 2018|Uncategorized|