Σύμφωνο Συνεργασίας με την «Enterprise Greece»

//Σύμφωνο Συνεργασίας με την «Enterprise Greece»

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ Τρίτης 6 Μαρτίου 2018 υπεγράφει Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece».

2018-06-03T10:48:29+00:00 Μάρτιος 6th, 2018|Uncategorized|