Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ Τρίτης 6 Μαρτίου 2018 υπεγράφει Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece».