Διευκρίνηση σχετικά με την Ανακοίνωση του ΕΟΦ της 21ης Απρίλιου 2020
με θέμα: Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που
διέπει την κυκλοφορία τους