Μνημόνιο Συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”.