Μνημόνιο Συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».