Αίτηση του ΠΣΒΑΚ στον ΕΟΦ για την Χορήγηση Βεβαίωσης στοιχείων σχετικών με το συνολικό Τέλος Καλλυντικών, το οποίο καταβλήθηκε ετησίως από τις επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών, αρωμάτων και λοιπών συναφών ειδών κατά τα έτη 2015 – 2019.