Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο της ΕΕΔΕ έγιναν χαιρετισμοί από φορείς και παρουσιάσεις.

Title Description Date added Download
Χαιρετισμός κ. Κ. Μπίτσιου ΣΕΒ Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιου 23-05-2018 Download Preview
Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΒΑΚ Χαιρετισμός του Προέδρου ΠΣΒΑΚ κου Θ. Γιαρμενίτη 23-05-2018 Download Preview
Χαιρετισμός κ. Βασίλη Κορκίδη ΕΣΕΕ Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη 23-05-2018 Download Preview
Παρουσίαση κ. Παν. Μπορέτου IRI Παρουσίαση κ. Παν. Μπορέτου, Deputy Managing Director, Commercial Director IRI 23-05-2018 Download Preview
Παρουσίαση Cosmetics Europe Παρουσίαση Mr. John Chave, Director General Cosmetics Europe 23-05-2018 Download Preview
Παρουσίαση κ. Π. Γκεζερλή Παρουσίαση κ. Π. Γκεζερλή, CEO Convert Group 31-05-2018 Download Preview
Παρουσίαση κας Γιολάντας Αντωνίου Παρουσίαση κας Γιολάντας Αντωνίου, Νομική Σύμβουλος ΠΣΒΑΚ 23-05-2018 Download Preview
Παρουσίαση Averway Technologies Παρουσίαση κας Ιόλης Παπαδοπούλου, Certified Data Protection Officer, Averway Technologies 23-05-2018 Download Preview
ΕΠΑΙΝΟΣ 'Επαινος απονέμεται στη εταιρεία ORIFLAME HELLAS 23-05-2018 Download Preview