Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΒΑΚ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο της ΕΕΔΕ έγιναν χαιρετισμοί από φορείς και παρουσιάσεις.

TitleDescriptionDate addedDownload
Χαιρετισμός κ. Κ. Μπίτσιου ΣΕΒ Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιου23-05-2018 DownloadPreview
Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΒΑΚ Χαιρετισμός του Προέδρου ΠΣΒΑΚ κου Θ. Γιαρμενίτη23-05-2018 DownloadPreview
Χαιρετισμός κ. Βασίλη Κορκίδη ΕΣΕΕ Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη23-05-2018 DownloadPreview
Παρουσίαση κ. Παν. Μπορέτου IRI Παρουσίαση κ. Παν. Μπορέτου, Deputy Managing Director, Commercial Director IRI23-05-2018 DownloadPreview
Παρουσίαση Cosmetics Europe Παρουσίαση Mr. John Chave, Director General Cosmetics Europe23-05-2018 DownloadPreview
Παρουσίαση κ. Π. Γκεζερλή Παρουσίαση κ. Π. Γκεζερλή, CEO Convert Group31-05-2018 DownloadPreview
Παρουσίαση κας Γιολάντας Αντωνίου Παρουσίαση κας Γιολάντας Αντωνίου, Νομική Σύμβουλος ΠΣΒΑΚ23-05-2018 DownloadPreview
Παρουσίαση Averway Technologies Παρουσίαση κας Ιόλης Παπαδοπούλου, Certified Data Protection Officer, Averway Technologies23-05-2018 DownloadPreview
ΕΠΑΙΝΟΣ 'Επαινος απονέμεται στη εταιρεία ORIFLAME HELLAS23-05-2018 DownloadPreview