Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3:30 μ.μ. στο κτίριο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ