Δειγματισμός των καλλυντικών προϊόντων στα σημεία λιανικής