Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με την Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντωνΑνάκληση Καλλυντικών Προϊόντων (Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης 47 καλλυντικών προϊόντων).